Nguyễn Thị Anh Hoa: tháng 6 2016

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Bài Học Cuộc Sống 14

Lòng người muôn lối, nhưng lối ta đã chon cho dù đúng hay sai, chỉ là vấn đề thời gian và ý chí, vì phía sau khu rừng nào ắt hẳn cũng sẽ có ánh bình minh.


Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Bài Học Cuộc Sống 13

Bình thường sống, ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống này.