Nguyễn Thị Anh Hoa: tháng 2 2014

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

ÁNH MẮT SÂU THẲM TỪ CÁC VỊ CHÂN TU.

Phật pháp - Vào mỗi rằm tháng giêng, tôi và gia đình thường tham gia lễ đặt bát tại Bửu quang tự – ngôi chùa Phật giáo đầu tiên tại Việt nam thuộc địa phận phường Bình chiểu, Thủ đức.
Vào ngày này, 800-1000 nhà sư từ các chùa tập trung tại đây để trì bát khất thực để tạo điều kiện cho Phật tử cúng đường.
Lúc hành lễ các vị sư xếp hàng dài đi vòng quanh khuôn viên rộng lớn và các Phật tử lần lượt dâng phần cúng dường của mình.