Nguyễn Thị Anh Hoa

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Bài Học Cuộc Sống 14

Lòng người muôn lối, nhưng lối ta đã chon cho dù đúng hay sai, chỉ là vấn đề thời gian và ý chí, vì phía sau khu rừng nào ắt hẳn cũng sẽ có ánh bình minh.


Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Bài Học Cuộc Sống 13

Bình thường sống, ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống này.


Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Bài học cuộc sống 10

Cuộc sống chứa đầy bất ngờ ở phía trước. 
Đôi khi không đạt điều mong muốn lại mở đường cho những kết quả tốt đẹp hơn mà ta không ngờ tới.
Khi không đạt được điều mong muốn, hãy bình tĩnh và đón nhận những hoàn cảnh tiếp theo. 
Bất ngờ đang chờ ta...Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Bài học cuộc sống 9

Khi thấu hiểu và cảm thông, con người đủ sức mạnh để chấp nhận mọi hoàn cảnh, 
mọi thái độ đối xử của người khác với lòng từ bi và độ lượng


Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Bài học cuộc sống 8

Tính logic giúp ta hiểu nhiều vấn đề trong cuộc sống.
Tuy nhiên, trí tưởng tượng có thể sẽ giúp ta cảm nhận cuộc sống vượt qua giới hạn thông thường.