Nguyễn Thị Anh Hoa: Bài học cuộc sống 10

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Bài học cuộc sống 10

Cuộc sống chứa đầy bất ngờ ở phía trước. 
Đôi khi không đạt điều mong muốn lại mở đường cho những kết quả tốt đẹp hơn mà ta không ngờ tới.
Khi không đạt được điều mong muốn, hãy bình tĩnh và đón nhận những hoàn cảnh tiếp theo. 
Bất ngờ đang chờ ta...Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét