Nguyễn Thị Anh Hoa: Bài học cuộc sống 9

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Bài học cuộc sống 9

Khi thấu hiểu và cảm thông, con người đủ sức mạnh để chấp nhận mọi hoàn cảnh, 
mọi thái độ đối xử của người khác với lòng từ bi và độ lượng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét