Nguyễn Thị Anh Hoa: Bài Học Cuộc Sống 11

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Bài Học Cuộc Sống 11


Khi mãi lo sở hữu, thật khó còn cảm nhận sự tỏa sáng của vẻ đẹp xung quanh.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét