Nguyễn Thị Anh Hoa: Bài học cuộc sống 1

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Bài học cuộc sống 1 Bài học cuộc sống - Danh ngôn cuộc sống
 Muôn pháp do duyên sinh
Đủ duyên thì tựu thành
Hết duyên thì tan biến
Chẳng có chi vĩnh hằng.

Mọi sự níu kéo mong cầu đều khiến con người đau khổ.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét