Nguyễn Thị Anh Hoa: Bài học cuộc sống 5

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Bài học cuộc sống 5Bài học cuộc sống - Danh ngôn cuộc sống

Không phải là Phật tử thì hiểu đạo hơn người khác,
chẳng phải người đi chùa sẽ thiện hơn kẻ không.
Mọi so sánh giữa 2 người đều khó chuẩn xác,
Nhìn lại chính mình của hôm qua và hôm nay
Là cách giúp mình chọn hướng đi tốt hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét