Nguyễn Thị Anh Hoa: Bài học cuộc sống 2

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Bài học cuộc sống 2

 Bài học cuộc sống - Danh ngôn cuộc sống

Con người trưởng thành hơn qua nhiều bài học thử thách của cuộc sống.

Nếu có thể dự đoán mọi việc thì cuộc sống có còn ý nghĩa ?Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét