Nguyễn Thị Anh Hoa: Bài học cuộc sống 3

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Bài học cuộc sống 3


 Bài học cuộc sống - Danh ngôn cuộc sống 

Y NGHĨA BẤT Y NGỮ

Chữ viết ra đời sau sự xuất hiện của con người trên hành tinh này. Các câu chữ dùng để diễn tả một phần cảm nhận của con người chứ không lột tả hoàn toàn điều con người cảm nhận hoặc muốn phản ánh.

Quá chấp vào câu chữ sẽ khó cảm nhận được sự thật ẩn sâu bên trong nó. 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét