Nguyễn Thị Anh Hoa: Bài học cuộc sống 8

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Bài học cuộc sống 8

Tính logic giúp ta hiểu nhiều vấn đề trong cuộc sống.
Tuy nhiên, trí tưởng tượng có thể sẽ giúp ta cảm nhận cuộc sống vượt qua giới hạn thông thường.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét