Nguyễn Thị Anh Hoa: Bài học cuộc sống 7

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Bài học cuộc sống 7

Ngoài niềm vui ta mang lại cho người khác,
Sự tử tế  còn  mang lại năng lượng tích cực cho chính chúng ta.

Đức Đạt lai Lạt ma